Handelsbetingelser

Nedenstående betingelser gælder for alle køb foretaget på biografens hjemmeside.
Aftaleindgåelsen
Handelsbetingelserne er underlagt dansk rets almindelige regler. Betingelserne er først bindende for begge parter, når biografen har registreret betalingen (omtales herefter som sælger).

Levering
Billetter, gavekort og værdikuponer omtales herefter generelt som varen.

Når køb af varen er bekræftet af sælger ved levering af varen til købers enhed (som e-mail, sms eller på andet medie), vil kvittering for købet også være tilsendt køber pr. e-mail. Varen vil da kunne indløses hos sælger.

Gyldighed
Billetter, gavekort og værdikuponer er ihændehaverbeviser. Sælger kan ikke drages til ansvar for uretmæssig indløsning af varen.

Online betaling
Beløbet hæves på din konto, når varen er fremsendt jf. ovenfor.

Al kommunikation, vedrørende betaling, foregår krypteret. Der er således ikke andre, der kan se dine kortoplysninger, ligesom sælger ej heller ser og/eller gemmer dine kortoplysninger.

Gyldighed
Udstedte billetter er kun gyldige til den pågældende forestilling. Udstedte værdikuponer er gyldige i op til tolv måneder efter udstedelsen. Gavekort er gyldige i to år efter udstedelsesdatoen.

Refundering
Som udgangspunkt refunderes købte billetter kun ved aflysning af pågældende forestilling.

Såfremt varen bortkommer, kan ny rekvireres ved personlig henvendelse hos sælger. Varen udleveres kun mod forevisning af gyldig billedlegitimation samt oplysninger om hvilket telefonnummer og e-mail adresse, der er opgivet ved købet.

Eventuelle gebyrer refunderes ikke ved eventuel refundering af varen.

Varen kan ikke ombyttes til kontanter.

Ændring af varen
Varen kan ikke ændres, justeres eller byttes efter købets gennemførsel.

Reklamation
Alle reklamationer bedes rettes direkte til sælger.

Forbehold
Sælger tager forbehold for fejl i priser.

Sælger forbeholder sig ret til at ændre på sal og pladstildelingen.

Sælger forbeholder sig ret til at ændre filmprogram.